facebook
Dzwoń na Skype
Kanał RSS
Życzenia Świąteczne


2012-08-02

Kto korzysta z internetu?

Kto korzysta z internetu?
Jak donosi ostatni raport CBOS z internetu regularnie korzysta 56% dorosłych Polaków. Dokładnie taki sam procent jak w zeszłym roku.

To pierwszy taki przypadek od dekady. Do tej pory wzrost liczby internautów w Polsce był stały i wyraźny. Oznacza to, że na spektakularny przyrost i w przyszłych latach nie możemy już liczyć.

Co najsilniej wpływa na korzystanie z internetu? Wiek! Tutaj nie ma raczej zaskoczenia. Internet to przestrzeń najmłodszych. Im starsi badani, tym mniej chętnie zaglądają do sieci. Z internetu korzysta co dziesiąty 65-latek, co trzecia osoba w wieku 55-64 lata, ale już ponad połowa Polaków między 45 a 54 rokiem życia. Nie jest więc zupełnie źle.

Drugim ważnym czynnikiem różnicującym podejście do internetu jest wykształcenie. Korzysta z niego 94 procent osób z wyższym wykształceniem, 69 procent z wykształceniem średnim, ale tylko co piąta osoba z wykształceniem podstawowym.

Jakie inne ciekawostki można wyłowić z raportu CBOS? Co najmniej kilka! Z sieci rzadziej korzystają mieszkańcy wsi niż miast, przeciętnie online spędzamy 12 godzin w tygodniu, z internetem łączymy się 97 procentach przypadków w domu, a 64% użytkowników korzysta z urządzeń mobilnych.
Inne z kategorii Trendy